BejelentésLog IQs Graf IQs
FELFELÉ, A CSILLAGOS ÉG SEM HATÁR!
z

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.A Báli Péter művésztanár vezette szakköreinkben kiscsoportban olyan vizuális fejlesztő feladatokat oldunk meg, melyek a tanulmányi előmenetelt (logikus gondolkodásuk fejlődése által) előnyösen befolyásolják. Részben a szakkörökhöz kapcsolódva nyári táborokat is szervezünk. Szakköröseink munkáival évek óta többször találkozhattunk kiállításokon. A természet utáni rajzolás és a könyvekből való gyűjtés egyaránt segíti az eredményes munkát. Az egyéni alkotás öröme kiegészül azokkal a tapasztalatokkal, amelyeket a csoportban végzett munka jelent. A szakkör munkájával bekapcsolódott az OM – OECD „Az informatika és az oktatás minősége” című kutatásba. Az UNESCO Információtechnológiai Pedagógiai Központ Videostúdiója filmet készített az itt folyó munkáról. Városunkban a felsőgödi gyermekorvosi rendelőben a gyermekek munkáiból többször színvonalas kiállítást rendeztünk. Az eddigi szakköri munkákból Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Angyalföldi Könyvtárában (Budapest XIII. kerület Dagály utca 9.) és az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán (1126 Bp. Kiss János altábornagy u. 40.) is rendeztünk kiállítást.
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW


L o g I Q s G r a f I Q s
  • A logIQs grafIQs körökön olyan rajzi feladatokat oldunk meg, melynek során vizuálisan közelítünk meg formai téri és síkbeli problémákat, illetve vizuális játékokat játszunk. Német középiskolások ismerkednek a logIQs feladatokkal: A feladatok fejlesztik a problémamegfoldó gondolkodást, a térlátást, a vizuális memóriát, a koncentrálóképességet. A két agyfélteke együttműködésével megoldott feladatok mindkét irányban javítják a teljesítményt. 2008 február 18-24 közötti héten egy 16 feladatból álló felmérést végeztünk, melyben változatos problémákat oldottunk meg. A feladatmegoldások átlag pontszáma: Egy-másfél hónapja logIQs grafIQs körbe járók: 25,3pont Három hónapja logIQs grafIQs körbe járók: 41,67 pont Újabb felmérésünk eredményei:
  • Javaslom a kört azoknak, akik szeretnének könnyebb megoldásokat egyes feladatokban, könnyebben tájékozódni a világban, hamarabb és jobban megoldani geometriai, matematikai feladatokat, illetve felismerni problémákat, és azokat célszerűen megoldani.
    Érdeklődni lehet a kapcsolat gomb táblázatának kitöltésével. Kattintson ide.
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!